10.8.11

que era verán dicían e ter de súpeto un pé no avión. os días pasan moi axiña
e de como fechan escolas no rural, europa afunde e aquí a tinta dos xornais é sangue