20.2.08

o gregarismo é unha mentira que nós mesmos inventamos pra non enfrontarnos á soidade do espello


(ou do pracer inmenso que provoca lelo. e a tristura. e tantísimos interrogantes...)

4 comentários:

oko disse...

nota: a frase é miña!!!

Zerovacas disse...

Onte seguin escoitando a Silvio (despois de moito tempo), e hai outra canción que di:

El que tenga una canción tendrá tormenta
el que tenga compañía, soledad.
El que siga un buen camino tendrá sillas
peligrosas que lo inviten a parar.
Pero vale la canción buena tormenta
y la compañía vale soledad
siempre vale la agonía de la prisa
aunque se llene de sillas la verdad.

A rapaza do arco disse...

Pois parece moi interesante, destas lecturas que che fan pensar e reformular cousas. Gostei do de "saber acompañarse" que di no resume que lincas :)

oko disse...

é moi interesante, anque confeso que me faltan moitos coñecementos de filosofía para chegar a entendelo ben de todo :(