28.11.05
Ás veces un crime si está xustificado...

1 comentário:

pau disse...

Cres que hai crimes xustificables,dependen do que sexa ou dependen do que o faga?que se debe pagar por ser un ou unha criminal, que é o crime? que é a conciencia?onde está a miña?